logo

Tiên Ma Chiến Trường

admin | 03-01-2020


Tiên Ma Chiến Trường

Điều kiện: xxx

Thời gian mở: mỗi tuần vào thứ 4 và thứ 7 sẽ mở. Thời gian này được gọi là 1 vòng Tiên Ma Chiến Trường

Giới thiệu:

Khi mở hoạt động, các đạo hữu tiến vào sẽ ngẫu nhiên vào phe Tiên hoặc Ma. Phe nhận lúc này cũng sẽ là Phe của đạo hữu của vòng Tiên Ma Chiến Trường tuần đó.

Tiến hành làm nhiệm vụ, tiêu diệt Boss, tham gia Tiên Ma Tranh Bá để nhận được các phần thưởng cực quý hiếm và vinh dự cá nhân siêu cấp

Quy tắc:

 1. Tiên Ma Chiến Trường

 • Trong Tiên Ma Chiến Trường hoàn thành nhiệm vụ Tiên Ma, diệt Boss, diệt người chơi phe địch sẽ nhận được Xu Tiên Ma và Điểm Tiên Ma.

 • Diệt Boss trong Tiên Ma Chiến Trường nhận Tiên Ma Bí Bảo, mỗi ngày có thể nhận tối đa 30 Tiên Ma Bí Bảo.

 • Nếu đã diệt đủ 30 Boss thì sẽ chuyển thành Tiên Ma Chân Bảo

. Xu Tiên Ma: dùng đổi các đạo cụ ở Shop Tiên Ma

. Điểm Tiên Ma: dùng tăng cấp Huân Chương, tăng các hiệu quả khi PK

. Tiên Ma Bí Bảo:

. Tiên Ma Chân Bảo:

 1. Huân Chương:

 • Là một tính năng rất đặc sắc của Cuồng Thần, ngoài các thuộc tính cơ bản cộng thêm cho nhân vật. Huân Chương còn có các kỹ năng mang hiệu quả đặc biệt để hỗ trợ các vị đạo hữu trong PVP

 • Cấp Huân Chương càng cao, thuộc tính cộng thêm càng nhiều, hiệu quả của các kỹ năng cũng càng đặc biệt

 • Có thể dùng Điểm Tiên Ma có được trong Tiên Ma Chiến Trường để tăng cấp Huân Chương

 1. Tiên Ma Lục

 • Các đạo hữu có Điểm Tiên Ma vào Top 5 của server sẽ được lên Tiên Ma Lục.

 • Mỗi 23:50 chủ nhật hàng tuần sẽ tổng kết và phát thưởng

 • Tất cả các đạo hữu thuộc top 50 xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng

 1. Tiên Ma Tranh Bá

 • Mở vào mỗi thứ 4 và thứ 7 lúc 20:30 đến 21:25

 • Dựa vào tranh bá xếp hạng Chiến Công sẽ nhận được Quan Chức.

 • Mỗi server phe Tiên, Ma đạo hữu nào đạt Top 1 tranh bá và Chiến Công đạt 600 trở lên sẽ nhận được Quan Chức tối cao là Tiên Đế và Ma Đế

 • Mỗi Quan Chức sẽ nhận được mỗi loại bổng lộc riêng, chức vụ sẽ duy trì đến kỳ Tiên Ma Tranh Bá tiếp theo.

 • Trong quá trình nhận Quan Chức nếu rời Bang Hội hoặc đổi Phe sẽ không thể tiếp tục nhận bổng lộc

Phần thưởng:

Xu Tiên Ma, nguyên liệu trang bị Đỏ, nguyên liệu Phụ Linh trang bị, Thánh Trang Thạch, nguyên liệu trang bị Càn Khôn, Đá Khảm, Ngọc Khóa

Bổng lộc Quan Chức

Bạn cần hỗ trợ