logo

Hoạt Động Vận Tiêu

admin | 03-01-2020


Điều kiện tham gia: Lv200

Thời gian mở: 20h30- 20h40

Giới thiệu:

Trong thời gian hoạt động, các tiêu xa của phe sẽ tự động vận hành đi từ đầu trận doanh phe mình tới điểm giao tiêu

Nhiệm vụ của đạo hữu là hộ tống các tiêu xa của phe mình hoặc đánh cướp tiêu xa của đối phương

Tiêu xa được chia làm nhiều phẩm chất với mức quà thưởng tăng dần

Chỉ cần tiêu xa tới điểm giao tiêu thành công, toàn đạo hữu của phe đang có mựat trong Tiên Ma Chiến Trường đều nhận được thưởng

Tiêu xa Cực Phẩm

Tiêu xa phàm phẩm

Cướp tiêu

Phần thưởng: Điểm Tiên Ma, gói vàng, Ngọc Khóa...

Vận Tiêu thành công nhận thưởng

Bạn cần hỗ trợ