logo

Ma Ảnh Ảo Cảnh

admin | 03-01-2020


Điều kiện:

Gia nhập 1 Bang Hội

Thời gian mở:

Mỗi ngày vào 12:00 đến 12:15

Giới thiệu:

Là hoạt động tranh đua giữa các Bang Hội, các thành viên Bang cùng đánh lui Boss Ma Ảnh, bảo vệ Bang Hội

Quy tắc:

Khi đến thời gian hoạt động Boss Ma Ảnh sẽ xuất hiện tại lãnh địa Bang Hội, các thành viên Bang Hội sẽ truyền tống vào và tiến hành diệt Boss.

Sát thương gây lên Boss của các Bang Hội sẽ được xếp hạng trên BXH sát thương.

Sát thương càng nhiều hạng càng cao, phần thưởng cuối cùng sẽ được dựa trên thứ hạng trên BXH.

Các Bang Chủ cần tập trung thành viên Bang của mình, vì hoạt động này số lượng thành viên tham gia là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng

Phần thưởng:

EXP, Vàng, Cống Hiến và Thú Cưỡi Tăng Bậc

Bạn cần hỗ trợ