logo

Kết Bái Trong Tiên Ma Truyền Kỳ

admin | 03-01-2020


Giới thiệu:

  • Tính năng kết thành huynh đệ

  • Tối đa có thể kết bái giữa 5 hảo hữu

  • Thông qua các tính năng Kết Bái đạo hữu sẽ nhận được xu Kim Lan. Xu Kim Lan có thể dùng mua các vật phẩm quý hiếm tại shop tương ứng

Shop Kết Bái

Quy tắc: 

  • Đạo hữu phải là hảo hữu của nhau

  • Đạo hữu đứng ra tập hợp mọi người sẽ mặc định là Đại Ca

  • Đại Ca cần chuẩn bị 2 Kim Lan Tửu để tiến hành Kết Bái

  • Sau khi Kết Bái, có thể thông qua các nhiệm vụ và mục tiêu để nhận được những phần quà giá trị

  • Không nhất định phải đủ 5 thành viên mới có tiến hành. Có thể từ từ kết nghĩa Kim Lan tối đa là 5 người

Chuẩn bị Kim Lan Tửu

Gửi lời mời Kết Bái

Cùng nâng ly mừng kết nghĩa Kim Lan và nhận thưởng

Hoàn thành các mục tiêu Kết Bái nhận thưởng

Bạn cần hỗ trợ