logo

Hoạt Động Tu Luyện

admin | 31-12-2019


Hình thức tu luyện tại chủ thành Lăng Châu nhận thêm exp

Cấp độ mở: Cấp 130

Các khung giờ đặc biệt nhận exp x2:

  •  11h00- 11h30

  • 16h00- 16h30

  •  22h00- 22h30

Có 4 hình thức tu luyện với mức tiêu tốn vật phẩm tu luyện và lượng exp nhận được khác nhau

  • Bình Thường 

  • Phàm Tiên

  • Thượng Tiên

  • Chân Tiên

Tu luyện nhận exp

Đừng quên các mốc thời gian vàng để tu luyện nhé!


 

Bạn cần hỗ trợ